Strefa kursanta

PKK – Profil Kandydata na Kierowcę.
Kurs prawa jazdy możesz rozpocząć nie wcześniej niż 3 miesiące przed uzyskaniem 18 roku życia, czyli
kurs kat. B można rozpocząć mając ukończone 17 lat i 9 miesięcy.

Dokumenty jakie są wymagane w Wydziale Komunikacji, w celu uzyskania numeru PKK:

 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy
 • dowód osobisty lub paszport (dla potwierdzenia tożsamości),
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (wydane przez
  lekarza uprawnionego do badań kierowców).
 • aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i bez
  okularów z ciemnymi szkłami.Osoba na fotografii powinna być ukazana w pozycji frontalnej, czyli przodem do
  obiektywu, a jej wizerunek powinien obejmować od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz
  stanowiła 70-80% zdjęcia.
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. B).